Beroepen in gevaar door Corona … de Freelance groom

De Corona-crisis zal uiteindelijk een zware impact hebben op de economie. In de paardensport is dit niet anders. Enkele jaren terug werd een nieuw ‘statuut’ in het leven geroepen, de Freelance groom. Dit staat nu zwaar onder druk, door het COVID-19 virus.

Zowat alle belangrijke wedstrijden zijn afgelast tot en met eind april, en waarschijnlijk zelf later. Daardoor is de vraag naar grooms enorm geminderd.

Voor de crisis was het een huzarestukje om geschikte grooms te vinden, het overaanbod van freelance grooms, door wegvallende shows, stelt nu het statuut van de freelance groom in vraag.

Vaste grooms zijn momenteel zeker van inkomsten. Ondanks maatregelen van verschillende overheden is het immers zo dat sport of handelsstallen nog geen stillegging wordt opgelegd. Hierdoor kunnen ze geen beroep doen op werkloosheid door overmacht. Vaste medewerkers werken er dus vaak door of worden op verplichte vakantie geplaatst.

De Freelance groom ondervindt voor het eerst in enkele jaren het nadeel van zijn statuut. Momenteel zal ook de freelancer nog niet op een uitkering kunnen rekenen, tenzij hij of zij er voor verzekerd is. Immers is de afwezigheid van het werk gewoon de werking van de economie en valt dit niet onder de vooropgenoemde voorwaarden in België en Nederland.

Hoe aanpassen aan de situatie?

Stel je services ten dienste van oa. niet professionele stallen en ga daar ver in. Stal onderhoud, het longeren of actief houden van paarden van eigenaars die daar niet toe in staat zijn.

Je kan ook bijvoorbeeld je diensten aanbieden aan maneges waar klanten niet meer toegelaten worden. Zo kan je er niet alleen helpen bij het onderhoud en verzorgen van de paarden maar misschien ook bij het lente klaar maken van de accommodatie.

Andere mogelijkheid gebruik je tijd nuttig om bijvoorbeeld grooming tips te verspreiden via je eigen sociale media…

Foto: Stock foto Veredus Persbericht