Waarom heeft Equjob een privacy statement? Equjob wordt je juridisch werkgever als je bij één van onze klanten aan het werk gaat. Als wij je juridisch werkgever zijn verwerken we allerlei persoonsgegevens van jou. Wij vinden het belangrijk om met jouw gegevens zorgvuldig om te gaan én wij zijn dat ook verplicht door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacy statement willen wij je meer informatie geven. Wie is Equjob? Equjob (Equ.Media gcv) is ingeschreven bij de KvK met het nummer: 678.982.380. Wij bemiddelen tussen werkgever en werknemer voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van je werk via ons.
• Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken overigens.
• Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten. Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met ons delen:
• Het inschrijfformulier in te vullen.
• Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan.
• Per e-mail, telefoon, Whats app of schriftelijk contact op te nemen met één van onze medewerkers.
• Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of je via jouw social media account aan te melden. • Je te abonneren op onze nieuwsbrief.
• Het vrijwillig deelnemen aan enquêtes of deel te nemen aan een actie of prijsvraag.
• Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Welke gegevens verzamelen wij? Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:
• NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens. • Geboortedatum, geboorteplaats en geslacht. • Burgerlijke staat, nationaliteit en BSN nummer.
• Bankrekeningnummer.
• Kopie ID-bewijs en eventueel je werkvergunning.
• Overige gegevens die uitsluitend nodig zijn voor het voeren van een salaris- en verzuimregistratie zoals bijvoorbeeld je werkverleden in verband met recht op pensioen.

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen op onze website, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met ons. Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we? Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit zijn doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Equjob een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met partijen die daartoe gerechtigd zijn of die het nodig hebben inzake onze dienstverlening. Denk hierbij aan onze klanten / opdrachtgevers, de softwareleverancier van onze administratie en andere derde partijen zoals de belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten. Uiteraard alleen in overeenstemming met de wet. In de regel geeft Equjob alleen persoonsgegevens vrij in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval Equjob (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden. Equjob slaat jouw persoonsgegevens grotendeels op in een cloud. Dit in samenwerking met onze backoffice Payrollplaats BV. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Equjob door een cloudservice provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Payrollplaats heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden. Hoe lang bewaren we jouw gegevens? Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst, in acht. Zijn die verstreken? Dan verwijderen en vernietigen wij jouw gegevens. Welke rechten heb jij? We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via onze communicatiekanalen. Als je niet wilt dat Equjob jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit ons laten weten. Wij willen je wijzen op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact met ons op!

Plaatst Equjob ook cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat.
Denk hierbij aan:
• IP-adres van de bezoeker.
• Datum en tijd van het bezoek.
• URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is).
• De op onze website bezochte pagina‘s.
• Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.). Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod aan informatie op deze website te verhogen. Wil je geen cookies op je computer of smartphone? Je kunt ze zelf verwijden.

Zie voor meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/cookies-verwijderen of via de privacy instellingen van je mobiele device.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?
Equjob doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Om dit te voorkomen maken wij gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wat te doen bij een datalek?
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, vragen wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens. Wijzigingen? De tekst van dit privacy statement is geschreven in april van 2018.

Vragen, opmerkingen, klachten?
Heb je een vraag, klacht of opmerking over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Laatst bijgewerkt woe. 28.11.2018