KWPN zoekt nieuwe penningmeester

September 15, 2023

Job Description

 • Voltijds
 • Anywhere

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van de penningmeester, Berlinde Middelbrink, is er een vacature beschikbaar.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit vijf personen die door de Ledenraad worden benoemd. Het Algemeen Bestuur stelt het beleid vast en controleert de uitvoering daarvan. Het Algemeen Bestuur legt op hoofdlijnen verantwoording af naar de Ledenraad.

Vacature Penningmeester Algemeen Bestuur, een persoon (m/v) die:

 • Het KWPN een warm hart toedraagt – het DNA van de vereniging begrijpt – en een brede belangstelling heeft voor de paardensector en de fokkerij van warmbloedpaarden
 • Ruime ervaring heeft in een financiële en/of hogere managementfunctie in het bedrijfsleven, dan wel in verenigingen
 • Toekomstgericht is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan actuele beleidsonderwerpen
 • Toegankelijk is voor de fokkers van het KWPN en het belang van de leden van de vereniging wil dienen
 • Doortastend is en daadkrachtige beslissingen kan nemen, en beslissingen ook kan communiceren
 • Het KWPN op representatieve wijze intern en extern vertegenwoordigt en frequent contact heeft met de kantoororganisatie
 • Past binnen de cultuur, de gedragsregels van het KWPN respecteert en de gedrags- en integriteitscode van het KWPN en het strategisch plan onderschrijft
 • In teamverband kan opereren en een goed ontwikkeld gevoel heeft voor het voorkomen van eventuele belangenconflicten
 • Een belangrijke bijdrage kan leveren aan actuele beleidsonderwerpen, zoals ledenbelang en ledenbetrokkenheid, de strategische oriëntatie van de vereniging, ICT, communicatie en innovatie

Geboden wordt:

 • Een interessante bestuurlijke functie met nationale en internationale aspecten in een boeiende bestuurlijke omgeving, waarin bijgedragen wordt aan het succes van het KWPN-paard en de belangen van de leden
 • Algemeen Bestuursleden ontvangen een vacatie- en onkostenvergoeding op declaratiebasis

Nadere informatie:
Kandidaten (m/v) worden verzocht hun belangstelling vóór 21 september 2023 kenbaar te maken bij de voorzitter van de Vertrouwenscommissie van het KWPN, Marie-Louise Moerings (mlmoerings@outlook.com). Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
Marie-Louise Moerings (06-44844801) of met de voorzitter van het KWPN, Andries van Daalen (06-22516996).

To apply for this job email your details to admin@equjob.nl


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Location